BrainOBrain je stigao u Crnu Goru!

BrainOBrain program podstiče pravilan razvoj ličnih i intelektualnih vještina djece širom svijeta. Namijenjen je uzrastu 4-14 godina.

Koje sve vještine djeca razvijaju u BrainOBrainu

 • Fotografsko pamćenje  
 • Brzo usvajanje novih informacija  
 • Bolju koncentraciju  
 • Bolje pamćenje
 • Samopouzdanje  
 • Bolje razumijevanje sebe  
 • Lakšu komunikaciju  
 • Usmjereno ponašanje
 • Kreativnost  
 • Lakše donošenje odluka  
 • Liderstvo
 • Multitasking

Šta je BrainOBrain?

Brainobrain je program za djecu koji omogućava pravilan razvoj mozga, intelektualnih sposobnosti i životnih vještina. Naši predavači ovo uspijevaju koristeći specifične metode i tehnike za koje su obučeni (mentalna aritmetika, VAK metode i NLP za djecu). Djeca koja pohađaju časove brže i efikasnije uče, razvijaju koncentraciju, fokusiranost, memoriju, vještine vizualizacije i kreativniji su. BrainOBrain metodologija takođe jača lične vrline poput samopouzdanja, samosvjesnosti, samodiscipline…  

Časovi su dvojezični (na srpskom i engleskom) i odvijaju se u malim grupama, pa su predavači fokusirani na individualne potrebe i razvoj svakog djeteta ponaosob. Učenje se odvija kroz mentalne i fizičke vježbe, ali i kroz „pametne“ igrice u toku pauza.  

S obzirom na to da su istraživanja potvrdila da je period od 4 do 14 godina najvažniji za pravilan intelektualni razvoj, BrainOBrain program namijenjen je upravo djeci u tom uzrastu.  

Kako funkcioniše BrainOBrain?

BrainOBrain metodologiju kreirali su stručnjaci iz oblasti dječije psihologije, edukacije i matematike. Program je nastao u Indiji 2003, a od tada se proširio na 37 zemalja svijeta i preko 900 edukativnih centara.  

Učenje se zasniva na dva osnovna stuba – VAK metodologija i NLP za djecu

VAK metodologija 

VAK istraživanja su dokazala da je najbolji način za učenje zapravo upijanje novih informacija kroz više čula. Na BrainOBrain časovima koristimo tri: vid, sluh i dodir. Sve vježbe koje predavači izvode sa djecom aktiviraju njihov mozak, podstiču ih da budu radoznali i razvijaju najvažnije intelektualne i životne vještine.  

Časovi su vrlo aktivni i interaktivni tako da ne provodimo vrijeme sjedeći i gledajući u tablu. Sva djeca učestvuju u aktivnostima koje podrazumijevaju i fizičke vježbe koje podstiču bolju koncentraciju, aktiviraju neurone i omogućavaju održavanje pažnje.  

Kroz ovu metodu, djeca takođe razvijaju sposobnost multitaskinga.  

NLP za djecu

BrainOBrain je jedini program za djecu koji sadrži NLP u okviru svoje metodologie. Neurolingvističko programiranje već decenijama koriste najuspešniji preduzetnici, menadžeri i značajni lideri. Ove tehnike omogućavaju im da na pravi način iskoriste sve svoje snage i lako postignu sve ciljeve koje sebi zacrtaju.  

Osim samopouzdanja, oni koji su viješti u NLP-u lako komuniciraju sa drugima, uspješni su u svojim akademskim i profesionalnim karijerama i lako vode čak i velike timove.  

Tehnike koje djeca uvježbavaju na BrainOBrain časovima prilagođene su njihovom uzrastu, individualnim potrebama i nakon što ih usvoje, ostaju im za cijeli život.  

Čekamo vas na besplatnom času

Brainobrain je program za djecu koji omogućava pravilan razvoj mozga, intelektualnih sposobnosti i životnih vještina. Naši predavači ovo uspijevaju koristeći specifične metode i tehnike za koje su obučeni. Djeca koja pohađaju časove brže i efikasnije uče, razvijaju koncentraciju, fokusiranost, memoriju, vještine vizualizacije i kreativniji su. BrainOBrain metodologija takođe jača lične vrline poput samopouzdanja, samosvjesnosti, samodiscipline…  

Šta kažu roditelji i polaznici?

Pridružite nam se na besplatnom času

obezbijedite svom djetetu mogućnost da potpuno razvije svoje potencijale